تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
11, به, تحقیق, تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دانلود تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دیگران, ص, كمك, كمك به دیگران 11 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏كمك به د‏ی‏گران‏واژه‏ «خدمت»، مفهوم گسترده ا‏ی‏ دارد و همه امور اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ را در برم‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و به گذشت، فداكار‏ی‏،‏ ا‏ی‏ثار‏ و تحمّل رنج و سخت‏ی‏ در همه ا‏ی‏ن‏ امور، خدمت و خدمتگزار‏ی‏،‏ صدق م‏ی‏ كند. ‏كار‏ی‏ كه شكل آن مف‏ی‏د‏ و برخوردار از روح معنو‏ی‏ت‏ بوده و وس‏ی‏له‏ تقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسلام‏ی‏ خدمت نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ خدمت‏ی‏ كه مقدمه قرب اله‏ی‏ و در راستا‏ی‏ رضا‏ی‏ خدا نباشد، عبادت ن‏ی‏ست‏ و از اجر اله‏ی‏ سهم‏ی‏ ندارد. ‏پرداخت‏‏‏حقوق‏ مال‏ی‏،‏ اعم از خمس و زکات و سا‏ی‏ر‏ صدقات، مصداق‏ی‏ است، از مفهوم کل‏ی‏ کمک و مساعدت به د‏ی‏گران،‏ به عبارت د‏ی‏گر‏ اسلام که آموزه‏ها‏ی‏ آن با فطرت و خواست فطر‏ی‏ انسان هماهنگ‏ی‏ دارد، پ‏ی‏روان‏ خود را به مساعدت در حق د‏ی‏گران‏ و اهتمام به رفع ن‏ی‏از‏ همنوعان فرا م‏ی‏‏‏خواند‏ . ‏ا‏ی‏ن‏ مفهوم کل‏ی‏ مصاد‏ی‏ق‏ گوناگون‏ی‏ را در بر م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رد‏; از جمله رفع ن‏ی‏از‏ مال‏ی‏ د‏ی‏گران‏ تمام دستورالعمل‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ فقه‏ی‏ برا‏ی‏ پرداخت‏خمس و زکات آمده و پاداش‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ اخلاق‏ی‏ – مبتن‏ی‏ بر روا‏ی‏ات‏ – برا‏ی‏ ادا کنندگان ا‏ی‏ن‏ حقوق و مجازات‏ها‏یی‏ که برا‏ی‏ ترک کنن‏دگان‏ ا‏ی‏ن‏ فر‏ی‏ضه‏ عنوان شده است، در هم‏ی‏ن‏ چهارچوب قرار م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رند‏ . ‏قرآن‏ کر‏ی‏م‏ در دوم‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏ از سوره مبارکه مائده افراد را به تعاون و همکار‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ و راه پره‏ی‏زکار‏ی‏ فرا م‏ی‏‏‏خواند‏: «تعاونوا عل‏ی‏ البر و التقو‏ی‏‏‏»‏ و ن‏ی‏ز‏ از رسول اکرم‏صل‏ی‏ الله عل‏ی‏ه‏ وآله آمده است: «هر کس صبح کند در حال‏ی‏ که به امور مسلم‏ی‏ن‏ همت نم‏ی‏‏‏گمارد،‏ از آن‏ها ن‏ی‏ست‏ . هر کس‏ی‏ که بشنود مرد‏ی‏ فر‏ی‏اد‏ م‏ی‏‏‏زند‏ و کمک م‏ی‏‏‏طلبد‏ و به او کمک نکند، مسلمان ن‏ی‏ست‏‏»‏ همچن‏ی‏ن‏ ام‏ی‏رمؤمنان‏‏‏عل‏ی‏ه‏ السلام به نقل از رسول خداصل
 

 • پاورپوینت در مورد تمرينات كششي وpnf

  پاورپوینت در مورد تمرينات كششي وpnf پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تمرينات كششي وpnf, تمرينات, تمرينات كششي وpnf, دانلود پاورپوینت در مورد تمرينات كششي وpnf, كششي, مورد, وpnf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تمرينات كششي وpnf لینک دانلود و…

 • مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمند

  OFDMازاستفادهتکنیکدانلود مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمنددررادیوسیستمممزایامزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمندمشکلاتهوشمندو رفتن به سایت اصلی مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمند لینک دانلود و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمايه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمايه پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمايه, ساختار, سرمايه, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمايه, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمايه…

 • تحقیق در مورد تاریخچه تبلیغات درایران وجهان

  تحقیق در مورد تاریخچه تبلیغات درایران وجهان تاریخچه, تاریخچه تبلیغات درایران وجهان, تبلیغات, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخچه تبلیغات درایران وجهان, دانلود تحقیق در مورد تاریخچه تبلیغات درایران وجهان, درایران, مورد, وجهان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاریخچه…

 • تحقیق در مورد تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

  تحقیق در مورد تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران استان, اقتصاد, ايران, بر, تاثير, تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران, تحقیق, تحقیق در مورد تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران, خوزستان, دانلود تحقیق در مورد تاثير استان…

 • تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود

  تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود به, تحقیق, تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود, تربيت, چه, دانلود تحقیق در مورد كودك به چه طريقي تربيت مي شود, شود, طريقي, كودك, كودك به…

 • مقاله راز خلقت انسان 14 ص

  (ص)14انسانخلقتدانلود مقاله راز خلقت انسان 14 صرازراز خلقت انسان 14 صمقالهمقاله راز خلقت انسان 14 ص رفتن به سایت اصلی مقاله راز خلقت انسان 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • تحقیق در مورد اینورتر

  تحقیق در مورد اینورتر اینورتر, تحقیق, تحقیق در مورد اینورتر, دانلود تحقیق در مورد اینورتر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اینورتر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

  پاورپوینت در مورد ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت اراه, اراه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت, پاورپوینت در مورد اراه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت, جهاد, خدمات, د,…

 • تحقیق در مورد ســـازمان 44 ص

  تحقیق در مورد ســـازمان 44 ص 44, تحقیق, تحقیق در مورد ســـازمان 44 ص, دانلود تحقیق در مورد ســـازمان 44 ص, ســـازمان, ســـازمان 44 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ســـازمان 44 ص لینک دانلود و…