تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
11, به, تحقیق, تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دانلود تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دیگران, ص, كمك, كمك به دیگران 11 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏كمك به د‏ی‏گران‏واژه‏ «خدمت»، مفهوم گسترده ا‏ی‏ دارد و همه امور اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ را در برم‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و به گذشت، فداكار‏ی‏،‏ ا‏ی‏ثار‏ و تحمّل رنج و سخت‏ی‏ در همه ا‏ی‏ن‏ امور، خدمت و خدمتگزار‏ی‏،‏ صدق م‏ی‏ كند. ‏كار‏ی‏ كه شكل آن مف‏ی‏د‏ و برخوردار از روح معنو‏ی‏ت‏ بوده و وس‏ی‏له‏ تقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسلام‏ی‏ خدمت نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ خدمت‏ی‏ كه مقدمه قرب اله‏ی‏ و در راستا‏ی‏ رضا‏ی‏ خدا نباشد، عبادت ن‏ی‏ست‏ و از اجر اله‏ی‏ سهم‏ی‏ ندارد. ‏پرداخت‏‏‏حقوق‏ مال‏ی‏،‏ اعم از خمس و زکات و سا‏ی‏ر‏ صدقات، مصداق‏ی‏ است، از مفهوم کل‏ی‏ کمک و مساعدت به د‏ی‏گران،‏ به عبارت د‏ی‏گر‏ اسلام که آموزه‏ها‏ی‏ آن با فطرت و خواست فطر‏ی‏ انسان هماهنگ‏ی‏ دارد، پ‏ی‏روان‏ خود را به مساعدت در حق د‏ی‏گران‏ و اهتمام به رفع ن‏ی‏از‏ همنوعان فرا م‏ی‏‏‏خواند‏ . ‏ا‏ی‏ن‏ مفهوم کل‏ی‏ مصاد‏ی‏ق‏ گوناگون‏ی‏ را در بر م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رد‏; از جمله رفع ن‏ی‏از‏ مال‏ی‏ د‏ی‏گران‏ تمام دستورالعمل‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ فقه‏ی‏ برا‏ی‏ پرداخت‏خمس و زکات آمده و پاداش‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ اخلاق‏ی‏ – مبتن‏ی‏ بر روا‏ی‏ات‏ – برا‏ی‏ ادا کنندگان ا‏ی‏ن‏ حقوق و مجازات‏ها‏یی‏ که برا‏ی‏ ترک کنن‏دگان‏ ا‏ی‏ن‏ فر‏ی‏ضه‏ عنوان شده است، در هم‏ی‏ن‏ چهارچوب قرار م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رند‏ . ‏قرآن‏ کر‏ی‏م‏ در دوم‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏ از سوره مبارکه مائده افراد را به تعاون و همکار‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ و راه پره‏ی‏زکار‏ی‏ فرا م‏ی‏‏‏خواند‏: «تعاونوا عل‏ی‏ البر و التقو‏ی‏‏‏»‏ و ن‏ی‏ز‏ از رسول اکرم‏صل‏ی‏ الله عل‏ی‏ه‏ وآله آمده است: «هر کس صبح کند در حال‏ی‏ که به امور مسلم‏ی‏ن‏ همت نم‏ی‏‏‏گمارد،‏ از آن‏ها ن‏ی‏ست‏ . هر کس‏ی‏ که بشنود مرد‏ی‏ فر‏ی‏اد‏ م‏ی‏‏‏زند‏ و کمک م‏ی‏‏‏طلبد‏ و به او کمک نکند، مسلمان ن‏ی‏ست‏‏»‏ همچن‏ی‏ن‏ ام‏ی‏رمؤمنان‏‏‏عل‏ی‏ه‏ السلام به نقل از رسول خداصل
 

 • تحقیق در مورد مهدويت در اديان الهي 16 ص

  تحقیق در مورد مهدويت در اديان الهي 16 ص 16, اديان, الهي, تحقیق, تحقیق در مورد مهدويت در اديان الهي 16 ص, دانلود تحقیق در مورد مهدويت در اديان الهي 125 ص, در, ص, مهدويت, مهدويت در اديان الهي 16…

 • تحقیق در مورد کاربرد فیزیک در کشاورزی 17 ص

  تحقیق در مورد کاربرد فیزیک در کشاورزی 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد کاربرد فیزیک در کشاورزی 17 ص, دانلود تحقیق در مورد کاربرد فیزیک در کشاورزی 17 ص, در, ص, فیزیک, کاربرد, کاربرد فیزیک در کشاورزی 17 ص,…

 • تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

  تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص 9, اجاره, اشیا, تحقیق, تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیا 9 ص, حقوقی, دانلود تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیا 9 ص, شرایط,…

 • پاورپوینت در مورد ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

  پاورپوینت در مورد ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 آمار2, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضیات پایه ومقدمات آمار2, پایه, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی, ریاضیات, ریاضیات پایه ومقدمات آمار2, مورد, ومقدمات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی 20 ص

  تحقیق در مورد انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی 20 ص 20, اتمی, انرژی, انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی 20 ص, ای, تحقیق, تحقیق در مورد انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی 20 ص, دانلود تحقیق در مورد انرژی…

 • تحقیق در مورد ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند 26 ص

  تحقیق در مورد ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند 26 ص 26, پتاس, تحقیق, تحقیق در مورد ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند 26 ص, چغندرقند, دانلود تحقیق در مورد ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند 26…

 • تحقیق در مورد بيماري موزائيك سيب 6 ص

  تحقیق در مورد بيماري موزائيك سيب 6 ص 6, بيماري, بيماري موزايك سيب 6 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بيماري موزايك سيب 6 ص, دانلود تحقیق در مورد بيماري موزايك سيب 6 ص, سيب, ص, مورد, موزايك رفتن به سایت…

 • کاربرد داده های سنجش از دور در شناسای آلودگی و کاربردهای محیطی

  آلودگیازدادهدانلود کاربرد داده های سنجش از دور در شناسای آلودگی و کاربردهای محیطیدردورسنجششناسایکاربکاربردکاربرد داده های سنجش از دور در شناسای آلودگی و کاربردهای محیطیهایو رفتن به سایت اصلی کاربرد داده های سنجش از دور در شناسای آلودگی و کاربردهای محیطی…

 • پاورپوینت Ceftizoxime

  پاورپوینت Ceftizoxime سفتی زوسکیم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت Ceftizoxime بخشی از متن پاورپوینت: Ceftizoxime سفتي زوكسيم يك آنتي بيوتيك نيمه صناعي تزريقي از نسل سوم سفالوسپورين ها مي باشد. اين دارو با نام تجاري سفتي زوكس (ceftizox) توسط شركت…

 • تحقیق در مورد ماهیت فلسفه

  تحقیق در مورد ماهیت فلسفه تحقیق, تحقیق در مورد ماهیت فلسفه, دانلود تحقیق در مورد ماهیت فلسفه, فلسفه, ماهیت, ماهیت فلسفه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ماهیت فلسفه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…